Valitse sivu
Etusivu | Kääntäjämestarin kirja | Luku 1 – toiminnan aloittaminen

Luku 1 – toiminnan aloittaminen

JOHDANTO

Luvussa yksi käsitellään kielipalvelutoiminnan aloittamiseen liittyviä asioita. Kielipalvelualan yrittäjänä toimiminen ei poikkea muusta yrittämisestä: menestyminen edellyttää pitkäjänteistä työtä ja aloitekykyä. Pikavoittoja ei ole, sillä yritystoiminnan rakentaminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja määrätietoista työskentelyä.

Luvussa ei käsitellä yritysmuodon valitsemista, yrityksen perustamista, arvonlisäveroa tai muita vastaavia asioita, vaan keskitymme ainoastaan kielipalvelualan toiminnan käynnistämiseen liittyviin asioihin. Tietoa yrittäjyydestä ja yritystoiminnan perustamisesta antavat Oma Yritys-SuomiUusyrityskeskukset ja vastaavat tahot. EU:n tietoturva-asetukseen (GDPR) liittyvää ohjeistusta on mm. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivustossa, Suomen Yrittäjien julkaisemassa Yrittäjän tietoturvaoppaassa ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) perusohjeessa.

Ensimmäisen luvun sisältö:

Kieliammattilainen ansiotyössä
Toiminnan organisointi ja odotuksiin vastaaminen
Ammattilaisen työvälineet