Valitse sivu

Kieliammattilainen ansiotyössä

Itsensä työllistämisen ohella kieliammattilainen voi löytää mitä erilaisimpia tehtäviä myös yksityisen ja julkisen sektorin yrityksistä. Tutustu esimerkiksi Töissä.fi-palvelun tilastoihin. 

Useissa eri tehtävissä on mahdollista päästä käyttämään kielitaitoa monipuolisesti, sillä organisaatioissa tehdään valtavasti niin sanottua näkymätöntä kääntämistä. Tällä tarkoitetaan yritystoimintaan liittyvien erikielisten tekstien tuottamista mieltämättä toimintaa välttämättä erilliseksi käännöstoiminnaksi. Organisaatioissa arvostetaan kielitaitoisia ihmisiä, ja heidän puoleensa käännytään mielellään, kun tarvitaan oikoluku- tai käännösapua tai kaivataan tulkinta-apua jonkin vieraskielisen asiakirjan sisällöstä. 

Organisaatioissa on lisäksi muita eri alojen ammattilaisia, joiden toimenkuvaan kuuluu kääntämistä. Esimerkiksi juristien, laskentaekonomien ja markkinointiviestinnän ammattilaisten peruskompetenssiin kuuluu tuottaa oman alansa raportteja, muistioita ja tiedotteita eri kielillä. Jos omaan toimenkuvaan mahtuu lisää kääntämistä ja jos työnantaja on myötämielinen, omaa kieliosaamista voi hyvinkin alkaa markkinoida organisaation sisällä tiedustelemalla, miten voisi auttaa toisia kieliasioissa. Omaa toimenkuvaa voi kehittää olemalla aktiivinen, verkostoitumalla ja ideoimalla – eli käytännössä samoilla asioilla, joita yksityisyrittäjältä vaaditaan.