Valitse sivu

Lyhyt johdatus projektinhallintaan

Käännöstoimeksiannot ovat työtehtäviä, mutta myös projekteja, jotka kääntäjä suorittaa asiakkaalle. Projektina käännös linkittyy osaksi toimitusketjua: asiakkaalla on omat projektinsa, jonka osaprojekti on hänen tilaamansa käännöstyö, ja projektinhallinta tukee paitsi käännösprosessin myös koko prosessin sujuvuutta. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna projektinhallinta on kääntäjän keskeinen taito. Se koostuu monista pienistä osasista, joita on käsitelty useissa Kääntäjämestarin kirjan luvuissa. On kuitenkin hyödyllistä hahmottaa se myös omana kokonaisuutenaan.

Sen lisäksi, että tehokas projektinhallinta takaa töiden sujumisen, se myös vähentää psyykkistä kuormitusta. Se muodostaa ikään kuin kehikon, jossa rutiineille on omat paikkansa. Sen ansiosta työnteossa voi keskittyä olennaiseen – itse kääntämiseen.

Itselleen sopivimman projektinhallintatavan selvittämisen voi aloittaa vaikka yhdestä projektista ja skaalata sitten toimintamalleja laajemmalle esimerkiksi ensin yhden asiakkaan töihin ja sitten kaikkien asiakkaiden töihin. Silloin ei kaikkea tarvitse työstää kerralla, ja työnteko sujuu viivästyksittä. Se on ehdottomasti tärkeämpää kuin se, millä nimenomaisella tavalla oma projektinhallinta toimii.