Valitse sivu

Projektinhallinta ja kannattavuus

Vaikka laitettaisiin asiakasnäkökulma kokonaan sivuun, on yksi keskeinen seikka, joka tekee projektinhallinnasta erityisen tärkeän: kannattavuus. Työmäärää seuraamalla saa kuvan siitä,

  • miten oma työmäärä suhteutuu siitä saatuun palkkioon
  • mitkä vaiheet ovat erityisen hitaita
  • mitä voisi tehostaa
  • mitä kannattaa painottaa ja mitä vähentää.

Kannattavuutta arvioitaessa verrataan työn aiheuttamia menoja siitä saatuihin tuloihin. Menoihin lasketaan paljon muutakin kuin varsinaiseen kääntämiseen kuluva aika. Kaikki, mihin asiakasprojektin yhteydessä kuluu aikaa, vaikuttaa kannattavuuteen ja tulisi siis huomioida hinnoittelussa.

Kääntämisen lisäksi aikaa voi kulua esimerkiksi tiedostojen konvertointiin, käännetyn tiedoston ulkoasun muokkaamiseen, termitietokantojen ylläpitoon ja laskutukseen. Kun näihin on sujuvat prosessit, työmäärä vähenee.

Kannattavuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös työ, jota ei suoraan laskuteta asiakkaalta, mutta johon kuitenkin kuluu työaikaa, kuten uusasiakashankinta, käännösmuistien päivitys ja kirjanpidolliset tehtävät. Kannattavuuden kannalta on siis tärkeää saada työstä saa sellainen palkkio, että voi käyttää aikaa myös tällaiseen ei-laskutettavaan työhön ja tuntea silti saavansa riittävän vastineen työhön käyttämälleen ajalle.

Lisäksi on otettava huomioon niin kutsutut kiinteät kulut. Jos kääntäjällä on erillinen työtila, työstä saatuja rahoja on käytettävä sen vuokraan. Työvälineiden käyttö maksaa vähintään sähkön muodossa. Ei siis riitä, että työstä saatu palkkio korvaa siihen käytetyn ajan, vaan sillä, mitä työstä jää käteen, katetaan paljon muutakin. Mitä vähemmän aikaa kuluu suhteessa työstä saatuun korvaukseen, sitä parempi työn kannattavuus on. Toisin sanoen, kun työ on sujuvaa, vähemmässä ajassa saa enemmän tuloja. Lisää pohdintaa kannattavuudesta on luvun 7 alaluvussa Hinnoittelu ja kannattavuus.