Valitse sivu

Työvaiheiden organisointi

 

Työn etenemisen hahmottamisessa auttaa välietappien ja keskeisten tavoitteiden tarkempi määrittely. Arjessa työ voi olla kaoottistakin, eikä se kaada maailmaa, jos projektit eivät suju ihan niin kuin on suunnitellut. Aina voi eteen tulla jotakin yllättävää, ja silloin on oltava joustava ja pystyttävä tekemään muutoksia suunnitelmaan. Tärkeintä on, että asiakkaat saavat tilaamansa palvelut ajallaan ja toivomiensa laatukriteerien mukaisina ja että prosessit sujuvat heidän näkökulmastaan jouhevasti. Välietapit ovat kuitenkin kuin tukipilareita projektin kokonaisuudessa. Prosessiin voi esimerkiksi aikatauluttaa omat vaiheensa lisäkysymysten läpikäynnille ja tiedostojen muokkaamiselle.

Isoissa käännösurakoissa kannattaa asettaa itselleen tavoitteita koskien sitä, mikä määrä käännöstä pitää olla valmiina tiettyyn ajankohtaan mennessä. Näin pystyy tehokkaammin seuraamaan myös omaa työvauhtiaan ja sitä, pysyykö käännöstyö aikataulussa suhteessa koko käännöksen lopulliseen palautusajankohtaan.

Priorisointi on tärkeä työväline etenkin silloin, kun monta kiireistä työtä painaa päälle. Töitä priorisoitaessa määritellään, missä järjestyksessä töihin kannattaa tarttua. Tässä ei ole kyse vain sen arvioinnista, minkä tehtävän viivästyminen on suurin riski, vaan myös sen arvioinnista, miten tehtävät linkittyvät toisiinsa, missä järjestyksessä ne on nopein tehdä sekä mikä tehtävä tarvitsee vielä pohdintaa ja minkä voi hoitaa nopeasti alta pois. Mitä nopeammin pystyy tämän jaottelun ja järjestelyn tekemään työn alla oleville tehtäville, sitä nopeammin pystyy tarttumaan tehtäviin oikea-aikaisesti ja minimoimaan sen riskin, että aikaa haaskaantuu vähemmän kiireiseen ja jokin kriittinen tehtävä viivästyy liikaa.