Valitse sivu

Mietitty prosessi

Kielipalveluyrittäjän toiminta muodostuu selkeästi mietityistä työvaiheista. Yrittäjällä on toiminnalleen hahmoteltu prosessi, joka tuottaa asiakkaan tarvitseman lopputuloksen. Toiminta on siis konseptoitu miettimällä mitä työvaiheita prosessiin kuuluu ja miten ne suoritetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Prosessin vaiheiden pohdinta on tärkeää ajankäytön hahmottamisen kannalta. Ajankäyttö taas on laskutusperuste – vaikka laskutusyksikkö olisikin sana tai rivi, käytännössä laskutetaan työhön kuluvasta ajasta. Kääntämisen kaltaisen asiantuntijapalvelun tuottamisessa ajankäytön hallinta on tärkeää, koska yhdelle asiakkaalle myytyä tuntia ei voi myydä toiseen kertaan toiselle asiakkaalle.

Prosessin eri vaiheiden kesto vaikuttaa siihen, miten kannattavaa toiminta on eli mitä siitä jää käteen. Tässä on avainasemassa oman kääntäjäkompetenssinsa tunteminen. Mitä tutumpi tekstilaji tai aihepiiri, sitä nopeammin työ sujuu ja sitä kannattavampaa se on.