Valitse sivu
Etusivu | Kääntäjämestarin kirja | Luku 2 – ammattimainen toiminta | OMIEN RATKAISUJEN PERUSTELEMINEN JA AVAAMINEN

OMIEN RATKAISUJEN PERUSTELEMINEN JA AVAAMINEN

Kääntäjän on pystyttävä tekemään työssään valintoja, lopettamaan tietyssä vaiheessa tekstin työstäminen ja päättämään että ”tämä on nyt tässä”. Tehdyt valinnat on kuitenkin pystyttävä perustelemaan, ensin itselle ja sitten myös asiakkaalle tai mahdolliselle kritisoijalle tai kommentoijalle. Tietoiset valinnat ovat avainkäsite, olipa kyseessä hinta, laatu, ajanhallinta tai asiakashankinta.

Kieli ja sen käyttäminen on monivivahteista ja muuttuvaa, ja eri ihmisillä voi olla voimakkaastikin eri käsitys oikeellisuudesta. Siksi kielen parissa toimivan on pakko sietää epätäydellisyyttä ja epävarmuutta. Parhaansa pitää yrittää, mutta virheitä sattuu, eikä joka teksti tai tulke ole aina onnistunein. Sama koskee myös asiakkaan omaa termistöä ja sisäistä kielenkäyttöä.

Ammattilainen tietää, mitä pitää tehdä, ja osaa perustella asiakkaalle, miksi yksi ratkaisu käy ja toinen ei käy. Hän osaa myös katsoa tilannetta asiakkaan näkökulmasta ja ymmärtää, mikä on parasta asiakkaalle ja asiakkaan asiakkaalle. Ammattilainen osaa kertoa, miksi olen tämän alan asiantuntija, ja perustella asiakkaalle, mitä tämä oikeastaan haluaa (eli mikä on järkevintä).

Kääntäjä antaa asiakkaalle selkeitä, täsmällisiä ja tiiviitä vastauksia kysymyksiin sekä esittää vaihtoehdoista selkeät plussat ja miinukset. Asiakas valitsee vaihtoehdoista itselleen sopivimmat. Asiakas saattaa valita ilmauksen, jota kääntäjä ei voi suositella. Silloin on syytä kertoa asiakkaalle selkeästi ja kohteliaasti, ettei voi seisoa ratkaisun takana.

Asiakkaan ei tarvitse olla kieliopin tai kohdekulttuurin asiantuntija, mutta kääntäjän pitää pystyä perustelemaan ratkaisunsa. Älä kerro asioita asiakkaalle ylhäältä alaspäin. Esitä selvitykset, kommentit ja perustelut niin, että asiakas ei tunne itseään tyhmäksi. Käännösalalla puhutaan usein asiakkaan kouluttamisesta. Se on tarpeen, mutta se pitää osata tehdä oikein – ystävällisesti ja kohteliaasti.

Ulkomaisen toimiston koordinaattori tai ulkomainen asiakas voi esittää kääntäjälle kysymyksiä, jotka voivat koskea suomen kielen erityispiirteitä (sijamuotoja ja muuta sellaista, joka on asiakkaalle vierasta). Samoihin kysymyksiin vastaaminen toistuvasti voi ärsyttää. Kun tuntuu siltä, että juurihan tähän vastasin neljä kertaa tänään, muista että viides kyselijä on aivan yhtä neuvoton kuin neljä edellistä. Olet saattanut kertoa suomen sijamuodoista useaan kertaan, mutta tee se silti yhä uudelleen avuliaasti ja kärsivällisesti. Ei ole kysyjän vika, ettei hänkään tiedä. Asiakas ei välttämättä ole ennen ollut tekemisissä suomen kielen kanssa, eikä ehkä enää toistamiseen palaa kysymyksineen sinua vaivaamaan. On perusteltua, että hän kysyy asiaa sinulta – asiantuntijalta. Voit helpottaa omaa työtäsi laatimalla vaikkapa tietokoneesi työpöydälle yleisimpiin kysymyksiin vakiovastaukset, joista sitten vain liität viestiin sopivan pätkän. Asiakas saa asiallisen vastauksen, arvostaa ammattimaisuuttasi ja verenpaineesi pysyy kurissa.