Valitse sivu

Tulkkausprosessin vaiheet

Prosessin vaiheet konferenssitulkkaukselle (riippuu asiakkaan kyselystä/tarpeesta ja omasta työtavasta, miten nämä menevät, tässä yksi esimerkki):

 1. Tiedustelu/tarjouspyyntö
 2. Todellisen tulkkaustarpeen tarkentaminen ja vaihtoehtojen esitteleminen asiakkaalle
 3. Parin tai tiimin järjestäminen (sopivien kollegoiden haarukointi, aikataulujen varmistelu, hintaneuvottelut heidän kanssaan)
 4. Tarjous
 5. Neuvottelu/vahvistus
 6. Käytännön asioiden säätämistä ja materiaalin pyytämistä ja toimittelua eri suuntiin
 7. Valmistautuminen eli sekä asiasisältöön että terminologiaan tutustuminen – tulkin on ikään kuin tehtävä itsestään alan asiantuntija juuri siihen tilaisuuteen, jotta hän sekä ymmärtää, mistä siellä puhutaan, että osaa käyttää alan kieltä
 8. Matkajärjestelyt ja aikatauluttaminen, jotta tulkki/tulkit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan
 9. Tulkkaaminen ja mahdollinen päätulkkina toimiminen varsinaisessa tulkkaustapahtumassa
 10. Parin/tiimin laskujen käsittely
 11. Koontilaskun toimittaminen asiakkaalle
 12. Seuranta ja kirjanpito (tarvittaessa karhuaminen jne.)
 13. Termistön jälkihoito, esim. lisää tekemiisi sähköisiin sanastoihin tulkkauksen aikana usein vain päähäsi tai satunnaisille papereille kertynyt uusi tieto
 14. Asiakkaalta saadun materiaalin arkistointi tai tuhoaminen sen mukaan, mitä asiakkaan kanssa on sovittu ja kuinka salassa pidettävästä asiasta on kyse.