Valitse sivu

SOSIAALINEN MEDIA

Sosiaalinen media on oiva paikka tehdä itseään ja osaamistaan näkyväksi. Kannattaa etsiä itselleen sopivat mediat ja miettiä niiden käyttöä myös ammatilliselta kannalta. Kaikkeen ei aika riitä, ja jossakin voi haluta olla vain yksityishenkilönä. 

Facebookissa on paljon erilaisia ryhmiä sekä kielestä että kääntämisestä kiinnostuneille. Ne sopivat hyvin kollegiaalisen verkostoinnin alustoiksi. Facebookiin on myös helppo tehdä itse erilaisia ryhmiä ja keskustelualustoja, jotka voi halutessaan pitää myös salaisina. Facebookissa on hyvä muistaa yksityisyysasetukset – jokaisen päivityksen julkisuuden voi itse asettaa sopivaksi tai valita niille sopivan yleisön. 

LinkedIn on eräänlainen ammatillinen Facebook, jossa voi verkostoitua sekä oman alan ihmisten että muiden alojen ihmisten kanssa. LinkedInissä voi lisäksi suositella kollegoita ja se toimii myös sähköisenä CV:nä. LinkedInissä kannattaa panostaa ajantasaiseen ammatilliseen profiiliin sekä omien osaamisalueiden näkyväksi tekemiseen.

Twitter on luonteeltaan täysin julkinen. Kuka tahansa voi ryhtyä seuraamaan ketä tahansa ja keskustella kaikkien kanssa. Mielenkiintoisia seurattavia löytyy helposti, ja myös ammatillisia asioita voi tuoda julki – tietenkin aina salassapitovelvollisuuden ja luottamuksellisuuden muistaen. Twitterin hyöty paljastuu oikeastaan vasta aktiivikäytön myötä. Twitterissä kannattaa panostaa omaan esittelytekstiin, jonka perusteella seuraajat löytävät sinut, sekä kunnolliseen aihetunnisteiden eli hashtagien käyttöön. 

Valokuvien ja videosisältöjen jakamiseen on olemassa erilaisia palveluita, mm. Instagram ja Snapchat sekä Periscope. Niiden haltuunotto vaatii halua jakaa visuaalista sisältöä omasta elämästä/työstä. 

Kuten kaikessa viestinnässä, myös somessa kannattaa miettiä oma lähestymistapa ja strategia. Itselle mieluisin tapa viestiä on aina tehokkain. Erilaiset järjestöt tuottavat somekoulutusta, ja koulutus ei koskaan mene hukkaan.

Kääntämisen yleisiä aihetunnisteita: #xl8, #kaantaminen #kaantajat #kaantajanpaiva #t9n #1nt