Valitse sivu
Etusivu | Kääntäjämestarin kirja | Luku 6 – asiakkaat

Luku 6 – asiakkaat

JOHDANTO

Tässä luvussa käsittelemme asiakkaita – heitä, joita ilman kääntäjä ei voi toimia eikä tulla toimeen. Vaikka kääntäjän ja kääntämisen näkökulmasta käännöksen loppukäyttäjä on aina keskiössä, on osattava toimia myös heidän kanssaan, jotka työstä maksavat. Asiantuntijapalvelun lisäksi työssä on osattava asiakaspalvelua ja siinä on jonkin verran eroja eri asiakastyyppien mukaan.

Kääntäjän ja tulkin asiakkaat jakautuvat suoriin asiakkaisiin eli palvelujen loppukäyttäjiin sekä toimistoasiakkaisiin eli muihin kielipalvelualan yrityksiin. Nämä välittävät sinun tuottamiasi palveluita kolmannelle taholle (eli omalle suoralle asiakkaalleen).

Suoria ja käännöstoimistoasiakkaita erottaa lähinnä se, että suoralla loppuasiakkaalla ei välttämättä ole kokemusta käännöksen tai tulkkauksen tilaamisesta, ja näin ollen kääntäjä joutuu avaamaan prosessia paljon perusteellisemmin kuin toimistoasiakkaan kanssa, jonka prosessi saattaa olla tarkoin määritelty tai standardoitu ja siten suoraviivaisempi. Suoran tai kokemattoman asiakkaan kanssa kääntäjän rooli käännösprosessia ohjailevana asiantuntijana korostuu erityisesti.

Asiakas haluaa ammattimaista palvelua, jonka toimittaminen tapahtuu selvillä ehdoilla. Ehdoista on sovittava, ennen kuin kumpikaan osapuoli sitoutuu toimeksiantoon. Asiakkaalla tulee myös olla oikeus ostaa haluamaansa laatua eli vaikkapa nopea raakakäännös tai käännös ilman natiivin tekemää kielentarkistusta. Tällöin työn hinta on sovitettava asiakkaan toivoman laadun mukaan. Toisaalta myös laatu on sovitettava asiakkaan maksaman hinnan mukaan – tärkeää on kuitenkin aina muistaa kertoa asiakkaalle, mitä hinta pitää tai ei pidä sisällään.