Valitse sivu

REFERENSSIT

Referenssejä on monenlaisia: on esimerkiksi yleisiä ja avoimia referenssejä, joita kääntäjä itse mainitsee esimerkiksi nettisivuillaan, ja alakohtaisia, jotka kääntäjän on tarjouspyynnön mukaisesti mainittava jonkin nimenomaisen työn tarjouksessa. Kaikkien referenssien kohdalla tärkeintä on olla selvillä siitä, mitä saa mainita kenelle ja missä – luottamuksellisuus on alallamme ehdottoman tärkeä asia eikä sitä pidä riskeerata turhan takia.

Jos haluat mainita referenssejä markkinoinnissa, pyydä siihen aina lupa asiakkaan yhteyshenkilöltä. Huomaa, että yrityksen antama lupa mainita sen nimi referenssinä ei automaattisesti tarkoita, että saat myös panna yrityksen logon nettisivuillesi. Käy siis lupaa kysyessäsi tarkasti läpi, missä ja miten haluaisit referenssiä käyttää. Vaikka et juuri nyt haluaisikaan listata referenssejä nettisivullasi, lupaa referenssin käyttämiseen kannattaa kysellä asiakkailta ”varastoon”, koska markkinointitarpeesi voivat muuttua nopeastikin ja nykyisin referenssejä tarvitaan monesti tarjouspyyntöihin vastattaessa.

 Joissain tarjouspyynnöissä pyydetään referenssejä aiemmista töistä ja usein pyydetään tietoja nimenomaan saman alan aiemmista töistä. Tällöin ollaan jo vaarallisilla vesillä luottamuksellisuuden osalta, joten ole tarkkana. Useinkaan et voi noin vain listata tarkasti käännöksia ja tulkkauksia niiden aiheita, ajankohtia ja asiakasyritysten nimiä mainiten. On myös paljon tilanteita, joissa jokin aivan oivalliselta vaikuttava referenssi ei olekaan sellaisenaan suoraan käytettävissä, koska olet toiminut jonkin kolmannen tahon, esimerkiksi käännös- tai tulkkaustoimiston kautta. Ole epäselvissä tilanteissa aina yhteydessä tarjouspyynnön esittäjään, sillä jos jätät tarjouksessasi referenssikohdan täyttämättä, koko tarjouksesi saatetaan hylätä sen takia. Tarjouspyynnön esittäjä ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi, ettet voi listata referenssejä sellaisenaan, mutta voitte yhdessä löytää tavan esittää asiat niin, että tarjouksesi voidaan tulkita tarjouspyynnön mukaiseksi ja ottaa mukaan käsittelyyn.