Valitse sivu

ennakkomaksu

Joskus asiakkaan budjettikausi on päättymässä, mutta teksti ei ole vielä valmis käännettäväksi. Esimerkiksi EU-projektin rahoituskausi tai tutkijan apurahakausi saattaa olla päättymässä, mutta käännettävä loppuraportti tai kirja ei ole vielä valmis. Projektiraha täytyy kuitenkin olla käytettynä tiettyyn päivämäärään mennessä.

 

Tällaisissa tapauksessa voidaan käyttää etupainotteista etupainotteista laskutusta. Lasku siis lähetetään ennen kuin työtä on välttämättä edes aloitettu.

 

Näissä tapauksissa on hyvin tärkeää sopia, mihin mennessä käännettävä aineisto on toimitettava ja mikä käännöksen deadline on. Samaten on tärkeää sopia, mitä tapahtuu, jos laskutettu summa ylittyy tai alittuu: keneltä laskutetaan mahdollinen ylimenevä osa ja maksetaanko mahdollinen alijäämä takaisin vai jääkö se tilaajan vahingoksi (eli kääntäjän tilille).

 

Kannattaa huomata, että siinä vaiheessa, kun etukäteen tilattu käännös tulee tehtäväksi, työn alla on todennäköisesti – ja toivottavasti – muutakin, vaikka maksu on saatu jo jonkin aikaa sitten. Asiakasta kannattaakin muistutella sovitusta toimituspäivästä hyvissä ajoin ja varmistaa, että työ tosiaan on tulossa sovittuna ajankohtana.

 

Etukäteislaskuttaminen onnistuu parhaiten jo tuttujen asiakkaiden kanssa, koska toimintatavat ovat puolin ja toisin tuttuja. Täysin uudelta asiakkaalta tulevaan kyselyyn kannattaa suhtautua asiallisesti, mutta terveellä varovaisuudella – onko tarjolla oleva projekti todellinen ja vilpitön yhteistyötarjous vai liian hyvää ollakseen totta.

 

Ennakkomaksua kannattaa soveltaa myös hyvin suurissa projekteissa ja/tai uusien ja ennestään tuntemattomien asiakkaiden suhteen (myös asiakkaiden luottotiedot kannattaa aina tarkistaa). Näissä tapauksissa myös voi käyttää myös osamaksua eli maksu aina projektin tietyn osan toimittamisen jälkeen.