Valitse sivu
Etusivu | Kääntäjämestarin kirja | luku 9 – sopiminen

luku 9 – sopiminen

JOHDANTO

Sopimukset tuntuvat monista helposti pelottavilta, mutta on päinvastoin hyvä, että asioista sovitaan etukäteen ja mieluusti kirjallisesti. Sillä ehkäistään turhat ristiriidat asiakkaan kanssa ja varmistetaan oma selusta. Yritysten välillä Suomessa vallitsee sopimusvapaus, eli kaksi yritystä saa neuvotella ja solmia minkälaisen keskinäisen sopimuksen vapaasti, kunhan se ei ole lain tai hyvän tavan vastainen. 

Sopimukset sitovat yrityksiä vahvemmin kuin yksityishenkilöitä, joiden ajatellaan olevan heikommassa asemassa solmiessaan sopimusta yrityksen kanssa. Yritysten välisiin sopimuksiin ei sovelleta kuluttajansuojaa.

Sopimusoikeus on hyvin laaja alue ja sisältää paljon tulkintaa, joten asiaan kannattaa perehtyä jonkin verran. Alla olevat kohdat ovat vain suuntaa-antavia. Sopimusasioissa on myös hyvä muistaa hyödyntää kääntäjäjärjestöjen tarjoamia neuvonta- ja juristipalveluja.